Hem Rispodling Sideneternell Eternellsorter Böcker Kontakt

Rispodling

Risp (Statice) har en lång utvecklingstid från sådd till blomning. Vid sådd inomhus i mitten av mars och utplantering i slutet av maj inträffar den första blomningen i början av juli. Rispen vill ha näringsrik jord och full sol för att trivas riktigt bra.

Plantorna blir sällan angripna av ohyra eller sjukdomar.

Rispen skördas när hela blomman är fullt utslagen. Var noga med att plocka plantornas allra första blommor! Rispen kommer då att svara med att skjuta upp nya stänglar hela sommaren ända till frosten.

Odling av risp i lite större skala

Under groningstiden behöver fröerna inget ljus. Det räcker med jord, vatten och värme.

Vardagsrummet duger fint med sin jämna värme.

När fröna väl har grott placeras sålådorna ljust och svalt för att växterna inte ska ränna iväg och bli

veka och skrangliga.

När plantorna börjar trängas i sålådan är dags att plantera dem en och en i minst sexcentimeters krukor.

Har du tillgång till ett litet växthus under tre-fyra veckor i april och maj kommer rispplantorna att trivas alldeles utmärkt!

En enkel plasttunnel räcker annars bra för att rispen ska få den värme den behöver under kyliga vårdagar.

När plantorna har fått 6-8 blad efter de första två hjärtbladen är det dags att plantera ut dem på friland. Rispen är inte särskilt frostkänslig.

Om plantorna sätts ut med jämna avstånd (cirla 20-25 cm) går det lätt att rensa mellan dem. Snart kommer också rispens bladrosetter att växa sig täta och ge ogräset liten chans att växa till sig.

Mot slutet av juni – början av juli börjar rispens blomstänglar att skjuta upp. I det här läget brukar

rispen gilla att få lite extra näringstillskott för en rikare blomning de närmaste veckorna.

Nu börjar blomningen! Här är det vitrisp (Iceberg) som håller på att slå ut. Om två till tre dagar

är den här knoppiga stjälken färdig att plockas.

Rispen trivs bäst under varma somrar. Planteras den tätt, cirka 20-25 cm mellan plantorna

kommer bladrosetterna att bilda en täckande yta som minskar avdunstningen från marken.

Vid längre torkperioder måste man bevattna rispen, speciellt när blomningen ska till att börja.

Vill man ha in fina kvistar av rispen bör man undvika att det regnar i de utslagna blommorna.

Rispens hyllen bildar många små skålar som vattnet samlas i. Särskilt den vita rispen blir

missfärgad om vattnet får stå kvar flera dagar. Är ett större regnområde på väg är det klokt

att plocka in alla utslagna stjälkar.