Hem Rispodling Sideneternell Eternellsorter Böcker Kontakt
Odling Skörd Torkning

Odling

 

Direktsådd eller förkultivering? Även om de flesta ettåriga arter går att så direkt på friland är det både enklare och säkrare att så fröerna i sålådor inomhus och dra upp plantor för utplantering.

Sådd på friland

       Vid sådd på friland krattas först en såbädd till. Eventuellt ogräs plockas bort.

          Vi kan välja mellan att bredså över hela odlingsytan eller att så i rader.

Här är det förberett för radsåsdd. Fårorna dras upp med krattans kant eller med en liten spade.

Vattna i fårorna och så glest. Täck fröna med jord och tryck till lite lätt med krattan.

Markera gärna raderna med pinnar. Sedan är det bara att vänta på att sådden ska titta upp!

Sådd på friland - plus och minus

+ Mindre arbete och lätta arbetsmoment (innan rensningen)

+ Sparar in på både krukor och planteringsjord

- Sådden kan bli för tät eller för gles

- Ogräsfrön kan gro samtidigt som de sådda fröna

- Frömängden blir större än vid förkultivering

Förkultivering

             ​Sådd av eterneller i sålådor ger plantor för senare utplantering.

                          Utplanterade Jätteeterneller på jämna avstånd.

Utplantering - pkus och minus

+ Det går lätt att sätta ut plantorna med rätta avstånd

+ Plantorna får ett försprång framför ogräset

+ Rensningen blir enkel

+ Det räcker med en mindre frömängd

+ Tidigare skörd

- Krukor och jord måste införskaffas

- Plats för sålådor och krukor i växthus eller inomhus

Eterneller i kruka och balkonglåda

Flera eterneller går det alldeles utmärkt att odla i en större kruka…

…eller en balkonglåda, helst så djup som möjligt.

DSC_0337.JPG

                                        Vita sideneterneller i kruka.

                                             Rosa sideneterneller i balkonglåda.